Materiaaleja ja lisätietoa

Tältä sivulta löytyy Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmisteluun liittyviä aineistoja, materiaaleja sekä linkkejä lisätietoihin. Päivitämme sivulle ajankohtaista tietoa uudistuksen edetessä.

 • Aineistoa verkkoon
  Olemme laatineet perustekstejä uudistuksesta erilaisille kohderyhmille, kuten asukkaille, henkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Tekstejä voi vapaasti kopioida ja käyttää esimerkiksi kuntien tai muiden organisaatioiden verkkosivuilla sekä intra-/ekstranetissä.
  Verkkotekstit, Word-tiedosto >>
 • Etelä-Pohjanmaa on myös mukana valtakunnallisessa Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin kehittämistyössä.
  Lue lisää osahankkeesta ja katso video>>
 • I&O -kärkihankkeen toimintasuunnitelma 2016-2018 (ikäihmiset ja kaikenikäisten omaishoito), Etelä-Pohjanmaan maakunta 1.3.2017
 • Etelä-Pohjanmaan SOTE:n väliraportti (jaettu suuren tiedostokoon vuoksi kahteen osaan). Väliraporttiin on koottu asetettujen työryhmien työn tulokset. Siinä tarkastellaan työryhmien työn tulosten lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kannalta alueen kuntien taustatietoja, kansallista uudistusta sekä esitetään päätöksenteossa huomioitavat tekijät. Väliraportti vahvistaa ja tukee projektin jatkotyötä sekä toimii laajemmin strategisen keskustelun aineistoalustana. Raportti on kirjoitettu työryhmien ja mukana olevien toimijoiden yhteistyönä ja kirjoittamisessa on pyritty esitysgrafiikkaa noudattelevaan tiivistettyyn esitystapaan.
 • Etelä-Pohjanmaan SOTEn tarkennettu projektisuunnitelma 2016 – 2018 on hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 20.5.2016. Oheisessa kuviossa on tiivistetty Etelä-Pohjanmaan SOTE-työskentelyn taustalla oleva näkemys kokonaisreformista:
  Kokonaisreformi
 • Etelä-Pohjanmaan SOTEn informaatiomateriaali sisältää Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusprojektin tilannekatsauksen sekä SoTe uudistuksen lyhyen yleiskatsauksen. Informaatiomateriaalia päivitetään parhaillaan.
 • Väestöennusteen tilastopaketti koskee maakunnan kuntia ja siinä on useita välilehtiä, joilta löytyvät  muun muassa ikäryhmittäiset ja kuntakohtaiset väestöennusteet vuoteen 2040 saakka, vuoden 2015 aluejaolla.
 • Väestöennusteessa on esitetty kuvina kuntien väestöennuste 2040, syntyvyyden ja kuolleisuuden kuntakohtaiset muutokset sekä muuttoliikkeen vaikutus 2010-2015, väestörakenne ja ikääntymisen ennuste 2040 (75+ vuotiaiden osuus). Väestö, esitys 3.4.2017 >>
 • Hyvinvointia kuvaavassa esityksessä on tietoja tulojen, työllisyyden, koulutuksen ja sairastavuuden mittareilla.
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus antoi Aksilan (Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö) tehtäväksi laatia kokonaisselvityksen kuntoutuksen järjestämisestä Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella huomioiden tuleva sote-uudistus. Myöhemmin tehtävän sisältöä rajattiin koskemaan ikääntyneiden henkilöiden kuntoutuksen järjestämistä.
 • Etelä-Pohjanmaan SOTEn graafinen ohjeisto, PowerPoint-kalvot ja Word-kirjepohja.

INNOAGENTTI-koulutus 13.6.2017

Aika: ti 13.6.2017 klo 14–16
Paikka: Y-talon Tupa-kokoushuoneessa, 4 krs. (Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki)

Haluatko sinäkin olla mukana edistämässä osallisuutta Etelä-Pohjanmaalla? Tarvitsetko toimijoiden väliselle kohtaamiselle ja yhteiskehittämiselle sähköisen työvälineen? Tule kuulemaan lisää Innoagentti-toiminnasta ja Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin tarjoamista mahdollisuuksista.

Ilmoittautuminen ke 7.6. mennessä >>
Ohjelma >>

 

Avoin yleisötilaisuus 11.5.2017

Muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus, Pdf-tiedosto >>

Verkkolähetyksen tallenne
https://www.youtube.com/watch?v=M3onM_g8anw&feature=youtu.be

 

Johtamisjärjestelmä kilpailutekijänä ja jatkuvan kehittämisen välineenä -koulutuspäivä 5.5.2017

Esitykset:
Jussi Moisio: Toimintajärjestelmänäkökulmia
Jussi Moisio: Toimintajärjestelmäharjoitteita
Jussi Moisio: Prosessien tunnistamisesta prosessien johtamiseen ja mittaamiseen
Jussi Moisio: Prosessien tunnistamisesta prosessien johtamiseen ja mittaamiseen, harjoitteita

 

Yhdessä eteenpäin! Monialainen toimintakulttuurin muutos -seminaari lasten ja perheiden parissa toimiville 25.4.2017

Esitykset:
Kati Honkanen: Lapsivaikutusten arviointi toimintakulttuurin muutoksen työvälineenä >>
Jukka Pyhäjoki: Monialaisen työn rakentaminen >>
Julia Sillanpää: Lapsiperheiden elintapaohjaus, Monialaista työtä – yhdessä tehden! >>

 

Yhdessä eteenpäin! -työpajat 25.4.2017

Materiaalit:
Jukka Pyhäjoki: Hyvien käytäntöjen dialogit >>
Kati Honkanen: Lapsivaikutusten arviointi ja osallisuus osana toimintakulttuurin muutosta Etelä-Pohjanmaalla >>

 

Keskustelutilaisuus tukipalveluyhtiön perustamisesta ja sote-valmistelutilanteesta 29.3.2019

Tutustu tilaisuuden aineistoihin:
Omaisuusjärjestelyt, Pdf-tiedosto >>
Talous ja henkilöstöhallinto, ict, Pdf-tiedosto >>
Sote-tilannekatsaus, Pdf-tiedosto >>

 

Osallisuustyöpaja, Keskusteleva demokratia – kansalaisosallisuus pysyväksi osaksi päätöksentekoa 23.2.2017

Aika: to 23.2.2017 klo 12.00-15.30
Paikka: Seinäjoki Areena, kokoustila 140B –> Siirretty Seinäjoki Areenan kokoustilaan 270 (Kirkkokatu 23, 60100 Seinäjoki)
Kohderyhmä: Maku-valmisteluryhmä, sote-työvaliokunta, sotemaku-virkamiesryhmä, sotemaku-johtoryhmä, sotemaku-ohjausryhmä ja sotemaku-työryhmät
Järjestäjät: Etelä-Pohjanmaan sote-projekti, Etelä-Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, SONet Botnia, EPSHP Aksila

Osallisuustyöpajan tarkoitus on käynnistää keskustelevan demokratian toiminta maakunnallisessa työssä ja päätöksenteossa sekä laatia konkreettinen strategia kansalaisosallisuuden vahvistamiseksi, hyödyntäen World Café -menetelmää sekä idealomakkeita (dotmocracy).

Ilmoittautuminen ma 13.2.2017 klo 12.00 mennessä >>
Tilaisuuden ohjelma >>
Osallisuustyöpajan yhteenveto >>

 

Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden SOTE-palvelurakenne 17.1.2017

Palvelurakennetyöryhmä kutsuu Etelä-Pohjanmaan asiantuntijoita rakentamaan tulevaisuuden SOTE palvelurakennetta. Työskentely käynnistyy yhteisellä kick off -tilaisuudella 17.1.2017.

Työryhmien jatkotyöskentely käynnistyy tilaisuudessa.

Kutsu >>
Ohjelma >>

Tausta:
Etelä-Pohjanmaan SOTE projektin väliraportti on valmistunut syyskuussa 2016.
Valmistelutyötä on jatkettu neljässä eri työryhmässä: palvelurakenne, organisaatio, strategiset tuki-palvelut ja kehittämisrakenne.  Työvaliokunnan kokous 14.10.2016.

Tervetuloa tilaisuuteen!

SOTE palvelurakenne -työryhmä:
Anna-Kaisa Pusa, pj.
Tanja Penninkangas
Kirsti Kähärä
Tuula Peltoniemi
Päivi Saukko

Esitykset:
Anna-Kaisa Pusa: Palvelurakennetyö
Tanja Penninkangas: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Eija Ala-Toppari-Peltola: Lape-kärkihankkeen toimeenpano Etelä-Pohjanmaalla
Anneli Saarinen: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
Harri Jokiranta: Ajankohtaiskatsaus

Materiaalit:
Kiinteistöt ja talous-työryhmä, talous-alatyöryhmän loppuraportti 26.8.2016

 

Seminaari 25.11.2016: Toiminnanohjauksella laatua Etelä-Pohjanmaan soteen

Seminaarin tavoitteena on saada tietoa ja mahdollisesti yhteistä ymmärrystä toiminnanohjauksesta ja sen merkityksestä.

Seminaariin kutsutaan Etelä-Pohjanmaan soten hallinnon, työryhmien ja alatyöryhmien jäsenet. Seminaariin voi osallistua joko paikan päällä tai videoyhteyden kautta.

Ohjelma

Esitykset:
Päivi Jantunen: Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Maija Aho-Koivula: Toiminnanohjauksella laatua Etelä-Pohjanmaan soteen
Harri Jokiranta: Toiminnanohjauksella laatua Etelä-Pohjanmaan soteen

 

SOTEMAKU-seminaari 18.11.2016 Seinäjoki-sali

Ajankohtaiskatsaus, Heli Seppelvirta
Ajankohtaiskatsaus, Harri Jokiranta
Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen rakentuminen, Olavi Hiekka (Senaatti-kiinteistöt)

Asiakkaiden osallistumisen toimintamallin kehittämistyöpaja 21.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Etelä-Pohjanmaan maakunta järjestävät yhteistyössä työpajan, jonka tavoitteena on kuulla asiakkaiden, asiakasjärjestöjen, henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkemyksiä asiakkaiden osallistumisesta palvelujen kehittämiseen. Työpaja on osa ”Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli” -hankkeen toimeenpanoa, joka toteutetaan osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Hankkeen tavoitteena on ottaa asiakkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asiakkaiden kokemustieto ja kehittämisideat parantavat henkilöstön ymmärrystä väestön palvelutarpeista ja toisaalta hyvä vuorovaikutus henkilöstön kanssa lisää väestön ymmärrystä palvelutoiminnasta. Työpajasta saatua tietoa ja näkemyksiä hyödynnetään asiakkaiden osallistumisen mallintamisessa maakunnallista testausta varten. Testaus on tarkoitus tehdä aikavälillä 1.11.2016- 31.10.2017.

Ohjelma

Työpajan materiaalit:

Harri Jokiranta: Asiakkaan osallistuminen SOTE:ssa
Tuula Peltoniemi: Maakunnan tilanteen ja kokemusten esittely
Kari Nuuttila: Asiakasosallisuus

Yhteenveto päivästä
Työpajojen anti

Teemaseminaari 12.9.2016: Asiakas prosessissa – digitalisaatio ja ict sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Seminaari on suunnattu EPSOTE-työryhmien jäsenille.

Ohjelma

Ennakkomateriaalit: Seminaarin osallistujien on tarkoitus perehtyä ennakkomateriaaliin ennen seminaaria. Seminaarissa näihin materiaaleihin ei enää palata, vaan jatketaan näistä eteenpäin!

Seminaarin materiaalit:

Sote-muutosjohtaja Sinikka Salon maakuntakierros 9.8.2016, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa

Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo vierailee kaikissa 18 maakunnassa kesän ja syksyn 2016 aikana. Maakuntavierailujen tarkoituksena on kuulla alueellisia näkemyksiä sote-uudistuksen toteuttamisesta ja keskustella muutostuen tarpeista.

Seminaarin materiaalit:

Oheismateriaalit:

Työryhmien yhteinen seminaari 29.4.2016

Seminaarissa käytiin läpi kunkin työryhmän työn eteneminen ja tehtävät sekä yhteisesti linjattavat käsitteet.

Seminaarin materiaalit:

Kick Off -seminaari 26.2.2016

Kick Off -seminaarissa muodostettiin yhteinen lähtökohta sote-uudistuksen työryhmien työskentelylle.  Tilaisuuden avasi projektinjohtaja Harri Jokiranta ja asiakkaiden tarpeita ja palveluintegraatiota alusti johtaja Juha Teperi Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksiköstä. Tämän jälkeen ohjausryhmä sekä perustettujen työryhmien ja alatyöryhmien jäsenet alustivat kunkin ryhmän tavoitteita ja työskentelyä.

Seminaarin materiaalit: