Arvokas tieto – palvelurakenteet ja työprosessit asiakaslähtöisiksi -hankkeen (v. 2017) tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen sekä asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

  • Hanketta hallinnoi Seinäjoen kaupunki ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö
  • Toiminta-alueena Etelä-Pohjanmaa
  • Toiminta-aika vuosi 2017
  • Hankkeen kokemuksia ja tuloksia hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa sekä valtakunnallisen Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin kehittämisessä

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi – Etelä-Pohjanmaa mukana valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli -osakärkihankkeen avulla. Etelä-Pohjanmaa on mukana hankkeessa vuoden 2017 aikana paikallisen Arvokas tieto -pilottihankkeen muodossa.

Hankkeen kautta saatavat kokemukset ja tieto hyödynnetään valtakunnallisen toimintamallin kehittämisessä sekä Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksessa.

Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeillaan ja arvioidaan erilaisia asiakkaiden osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta hyödyntäviä toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämispilotissa. Etelä-Pohjanmaan lisäksi mukana ovat Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kanta-Häme ja Lappi.

Arvokas tieto – Etelä-Pohjanmaan oma pilotti

Arvokas tieto -hankkeen tavoitteena on

  • Edistää maakunnan asukkaiden osallisuutta
  • Hyödyntää asiakkaiden kokemustietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
  • Mahdollistaa eri toimijoiden välinen kohtaaminen ja yhteiskehittäminen Aktiivisen Kohtaamisen Foorumilla
  • Innoagentti-toiminnan mallintaminen

Palvelujen kehittäminen on yhteistyötä ja kehittämisen pohjaksi tarvittava tieto rakentuu toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Aktiivisen Kohtaamisen Foorumi on sähköinen verkkoalusta, joka tuo toimijat yhteen ja antaa mahdollisuuden keskusteluun, kohtaamiseen ja yhteiskehittämiseen. Foorumia rakennetaan, kehitetään ja kokeillaan vuoden aikana yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Mukaan kutsutaan niin alueen asukkaita, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita, kokemustoimijoita, työntekijöitä kuin päättäjiä.

Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin keskeisiä toimijoita ovat hankkeen toimesta koulutettavat alueelliset Innoagentit. Innoagentteina toimii sekä tehtävään palkattuja kokemustoimijoita että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja päättäjiä. Innoagenttien tehtävänä on mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyö alustalla sekä tiedon liikkuminen eri toimijoiden välillä; asiakkaalta aina päätöksentekoon ja takaisin.

Löydät Innokylästä Aktiivisen Kohtaamisen Foorumin >>

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan!

Ajankohtaista hankkeesta

Kutsu 6.11.2017_Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämisen työpajaan >>

Kutsu 30.10.2017_Omaishoitajien vapaapäivien kehittämisen työpajaan >>

Kutsu Läheiset & osallisuus – Mahdollisuuksien M-talo työpaja 9.10.2017 >>

Innoagentti-koulutus 13.6.2017 klo 14-16 Seinäjoella >>

Seuraa meitä Facebookissa >>

Lisätietoa

Arvokas tieto -hankkeen esite >>

Lehdistötiedote Arvokas tieto -hanke 2.3.2017 >>

STM valtakunnallinen osakärkihanke ”Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli” >>

Videotallenne Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen sidosryhmätilaisuudesta 17.2.2017 >>

Lyhyt esittelyvideo valtakunnallisesta osakärkihankkeesta, mukana maakunnalliset pilotit >>

Yhteystiedot

Hanna Lahti                                                             Julia Sillanpää
Hanketyöntekijä                                                    Ohjausryhmän puheenjohtaja
Arvokas tieto -hanke                                           Arvokas tieto -hanke
Etelä-Pohjanmaan SOTE                                  Aksila -Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö
p. 044 4255 422                                                      p. 050 474 2858
hanna.lahtiat17pxseinajoki.fi                                      julia.sillanpaaat17pxepshp.fi