Blogi

Kenen vastuulla ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on?

Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii useiden toimijoiden yhteistä tahtoa ja ponnistelua yhteiskunnan eri sektoreilla. Kuntien kaavoittaminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen laatu ja sisältö, eri järjestöjen palvelut ja vapaaehtoistoiminta, itsehoito ja lähimmäisvastuu ovat kaikki tärkeitä ikäihmisen arjen hyvinvoinnin elementtejä. Pitkään jatkuneessa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) valmistelussa ihmisten hyvinvoinnin ja… Lue lisää

Uuden Etelä-Pohjanmaan valmistelutyö jatkuu

Alkuperäinen kirjoitus julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton Kynäälyjä-blogissa 9.8.2017 Edellisessä blogissani kesäkuun lopulla ounastelin virallisen väliaikaishallinnon aloituksen myöhentymistä. Sitä en kuitenkaan osannut ennakoida, että koko uudistuksen aikataulu lykkääntyy. Maan hallitushan linjasi 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa siirretään vuodella. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa siis vuoden 2020 alussa. Maakuntavaalit pidetään vasta lokakuulla 2018. Heinäkuun alussa tehtyjen päätösten jälkeen ei muita… Lue lisää

”Nyt pistit vaikean sanan”

Meille EP LAPE -hankkeessa työskenteleville perhekeskus, lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi alkavat olla tuttuja käsitteitä. Pikku hiljaa, vuosien ajan erilaisissa hankkeissa kehitelty perhekeskus toimintamuotona alkaa olla toteuttamista vaille valmis. Kaiken pitäisi olla selvää, mutta onko sittenkään? Perhekeskuksella tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen… Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä

Etelä-Pohjanmaalla Lape-hankkeen kehittämisen keskiössä on alueellisten perhekeskusten luominen tai jo olemassa olevien perhekeskusten kehittämisen tukeminen. Kansallinen ohjaus sekä maakunnallinen kehittäminen kulkevat LAPE-hankekauden ajan käsi kädessä. Kansalliseen perhekeskustoimintamallin projektisuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä >> Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeen kevät on ollut työntäyteistä aikaa. Lomien kynnyksellä ja syksyn toiminnan käynnistymistä odotellessa on aika jakaa yhteisesti jo toteutunutta ja luoda näkymiä… Lue lisää

Henkilöstö ja muutos

Historian suurin rakenteellinen muutos valtakunnassa on nyt menossa junan lailla kohti määräasemaa. Uudistuksen ja muutoksen tavoitteena on hillitä kustannuksia sekä tuottaa tasavertaiset palvelut 18 maakunnassa kaikille tasavertaisesti. Tavoitteena on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut niin perus- kuin erityistasolla sekä saattaa palveluketjut kuntoon välttäen turhaa luukuttamista. Hieno tavoite – siihen voimme varmasti kaikki yhtyä ja pyrkiä. Muutoksessa… Lue lisää

Yhdessä tekeminen on asenne – ei osasto

Onnistunut muutos edellyttää yhdessä tekemistä. Maakuntalaissa edellytetään asukkaiden laajaa ja monimuotoista osallistamista sekä palveluiden järjestämisen että tuottamisen osalta. Vaikka erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa asiakasosallisuudella on jo pitkät perinteet, muutosprosessin vaatimukset aikatauluineen ovat nostaneet osallisuuden edellytykset aivan uudelle tasolle. Tiedämme, että laadukkaiden palveluiden ja palveluverkostojen luomiseksi tarvitaan vertaisten ja monialaisten toimintojen luomista sekä yhteisiä tavoitteita,… Lue lisää

Lasten ja perheiden palvelujen uudistamista toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Muutosta ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin… Lue lisää

Haluaisitko mahdollisuuden valita?

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia Suomen itsenäisyyden aikana tehtäviä kertaluontoisen hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus on koko uudistuksen tärkein ulottuvuus ja suurin muutosvoima. Valinnanvapausmallin tavoitteena on enemmän terveyttä samalla rahalla. Uudistuksen tärkein muutosvoima on valinnanvapaus. Kyseessä on valtava muutos, jossa ei korjata vanhaa vaan luodaan kokonaan uutta. Ei siis auta, että siirrämme… Lue lisää

Asiakas päättää

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muutos 2019 mullistaa palvelujen käyttöä. Digitalisaatio pureutuu kaikkiin palveluihin. Samalla digitalisaatio merkitsee asiakkaille ja asukkaille uutta tilannetta vallankäytössä. Asiakas pääsee valitsemaan, mistä hän ostaa palvelun. Erikoissairaanhoidon kova ydin tuotetaan jatkossakin maakunnan palvelulaitoksen kautta. Asiakas pääsee valitsemaan kerran vuodessa palvelulaitoksen. On mahdollista, että lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut avataan 2019 tuottajille. Digitalisaatio koskee myös… Lue lisää

Kokemustietoa tarjolla

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa maakuntalakiluonnoksen § 23 ja § 35 asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä. Tunnistamme, että palvelut kohdentuvat paremmin ja niistä saadaan vaikuttavampia, kun tiedämme palvelunkäyttäjien toiveista ja kokemuksista. Oleellista on luoda tälle kokonaisuudelle raamit ja rakenteet, isommat puitteet, niin ettei toiminta ole vain yksittäisten työntekijöiden tai organisaatioiden varassa. Lain velvoittavat pykälät edellyttävät… Lue lisää