Blogi

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hankkeen kuulumisia ja lukuvinkkejä

Etelä-Pohjanmaalla Lape-hankkeen kehittämisen keskiössä on alueellisten perhekeskusten luominen tai jo olemassa olevien perhekeskusten kehittämisen tukeminen. Kansallinen ohjaus sekä maakunnallinen kehittäminen kulkevat LAPE-hankekauden ajan käsi kädessä. Kansalliseen perhekeskustoimintamallin projektisuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä >> Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeen kevät on ollut työntäyteistä aikaa. Lomien kynnyksellä ja syksyn toiminnan käynnistymistä odotellessa on aika jakaa yhteisesti jo toteutunutta ja luoda näkymiä… Lue lisää

Henkilöstö ja muutos

Historian suurin rakenteellinen muutos valtakunnassa on nyt menossa junan lailla kohti määräasemaa. Uudistuksen ja muutoksen tavoitteena on hillitä kustannuksia sekä tuottaa tasavertaiset palvelut 18 maakunnassa kaikille tasavertaisesti. Tavoitteena on integroida sosiaali- ja terveyspalvelut niin perus- kuin erityistasolla sekä saattaa palveluketjut kuntoon välttäen turhaa luukuttamista. Hieno tavoite – siihen voimme varmasti kaikki yhtyä ja pyrkiä. Muutoksessa… Lue lisää

Yhdessä tekeminen on asenne – ei osasto

Onnistunut muutos edellyttää yhdessä tekemistä. Maakuntalaissa edellytetään asukkaiden laajaa ja monimuotoista osallistamista sekä palveluiden järjestämisen että tuottamisen osalta. Vaikka erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa asiakasosallisuudella on jo pitkät perinteet, muutosprosessin vaatimukset aikatauluineen ovat nostaneet osallisuuden edellytykset aivan uudelle tasolle. Tiedämme, että laadukkaiden palveluiden ja palveluverkostojen luomiseksi tarvitaan vertaisten ja monialaisten toimintojen luomista sekä yhteisiä tavoitteita,… Lue lisää

Lasten ja perheiden palvelujen uudistamista toteutetaan laaja-alaisena yhteistyönä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut asiakaslähtöisesti integroiduksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Muutosta ohjaavia periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, voimavarojen vahvistaminen ja perheiden monimuotoisuus. Painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin… Lue lisää

Haluaisitko mahdollisuuden valita?

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia Suomen itsenäisyyden aikana tehtäviä kertaluontoisen hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus on koko uudistuksen tärkein ulottuvuus ja suurin muutosvoima. Valinnanvapausmallin tavoitteena on enemmän terveyttä samalla rahalla. Uudistuksen tärkein muutosvoima on valinnanvapaus. Kyseessä on valtava muutos, jossa ei korjata vanhaa vaan luodaan kokonaan uutta. Ei siis auta, että siirrämme… Lue lisää

Asiakas päättää

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muutos 2019 mullistaa palvelujen käyttöä. Digitalisaatio pureutuu kaikkiin palveluihin. Samalla digitalisaatio merkitsee asiakkaille ja asukkaille uutta tilannetta vallankäytössä. Asiakas pääsee valitsemaan, mistä hän ostaa palvelun. Erikoissairaanhoidon kova ydin tuotetaan jatkossakin maakunnan palvelulaitoksen kautta. Asiakas pääsee valitsemaan kerran vuodessa palvelulaitoksen. On mahdollista, että lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut avataan 2019 tuottajille. Digitalisaatio koskee myös… Lue lisää

Kokemustietoa tarjolla

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa maakuntalakiluonnoksen § 23 ja § 35 asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä. Tunnistamme, että palvelut kohdentuvat paremmin ja niistä saadaan vaikuttavampia, kun tiedämme palvelunkäyttäjien toiveista ja kokemuksista. Oleellista on luoda tälle kokonaisuudelle raamit ja rakenteet, isommat puitteet, niin ettei toiminta ole vain yksittäisten työntekijöiden tai organisaatioiden varassa. Lain velvoittavat pykälät edellyttävät… Lue lisää

Kesän korkein hetki

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon reformissa aika- ja takarajoja on tullut, ollut ja mennyt. Tuleva juhannuksen aika on mielestäni reformin tähän mennessä merkittävin vaihe. Eteneminen asetetussa aikataulussa edellyttää vahvaa lainsäädäntötyötä ja se puolestaan painavaa kuntien lausuntokierrosta. Kuntien päätöksentekijät ovat suomalaisen kuntahistorian suurimman muutoksen edessä. Tulevaisuuden kunnan peruslinjaukset tehdään nyt. Rohkeasti on katsottava riittävän kauas, tunnistettava ja… Lue lisää