Uutiset

Tiedote sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä Etelä-Pohjanmaalla

Maan hallitus päätti 5.7.2017, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaantuloa lykätään vuodella. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Samalla myös maakuntavaalit siirtyvät tammikuulta ensi vuoden lokakuulle. Aikataulun lykkääntyminen antaa mahdollisuuden rauhallisempaan valmisteluun, mikä on tervetullutta. Uusi Etelä-Pohjanmaa saa aloittaa toimintansa vakaammalta pohjalta. Myös henkilöstön asemaa ja muutoksia pystytään nyt selvittämään paremmin kuin aiemmassa aikataulussa. Päätösten… Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke etsii pilotoinnista kiinnostuneita kuntia lapsiystävälliseen toimintakulttuurin luomiseen

Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan alueen lasten ja perheiden asioista vastaavat kuntien viranhaltijat, alueiden LAPE-ryhmät, johtoryhmät, lautakunnat, kunnanvaltuustot Ajalla: 10/2017–10/2018 Pilottien kanssa tutustutaan/kokeillaan mm. Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta lisäävän toimintakulttuurin muutoksen sekä osallisuuden vahvistamista Piloteissa kokeillaan Lapsivaikutusten arviointi -toimintamalleja (LAVA) erilaisissa lapsiin kohdistuvissa päätöksentekoprosesseissa Välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin (pilottien loppuvaiheessa) Kehittämiskokonaisuus kytkeytyy ja sopii hyvin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien… Lue lisää

Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajaksi

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen johtoryhmä päätti valita 22.6.2016 järjestetyssä kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelujohtajaksi maakuntajohtaja Asko Peltolan Etelä-Pohjanmaan liitosta. Tehtävää haki määräaikaan mennessä viisi henkilöä. Valmistelujohtaja aloittaa tehtävässään 1.8.2017. Hän johtaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua ja toimii vastuuvalmistelijoiden työnjohdollisena esimiehenä. Valmistelujohtajan ehdotetaan jatkavan uuden Etelä-Pohjanmaan va. maakuntajohtajana varsinaisen maakuntajohtajan valintaan asti. Yhteistyö valmistelun… Lue lisää

Työryhmien loppuraportit julkaistu

Sote- ja maakuntauudistusta on esivalmisteluvaiheessa valmistellut Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista. Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Uudistusta valmistelleiden yksittäisten työryhmien raportteihin voi myös tutustua alla… Lue lisää

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje 3/2017 on ilmestynyt. Uutiskirjeeseen voi tutustua täällä >> Aiheina mm. VATEn myötä uusi vaihde Miten minulle käy maakuntauudistuksessa? Valintapäätöksiä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoista

VATEn pöytäkirja 15.6.2017

VATE eli väliaikainen valmistelutoimielin piti ensimmäisen kokouksensa 15.6.2017. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniin ja muistioihin voit tutustua täällä >>

Valintapäätöksiä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoista

Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistuksen väliaikainen valmistelutoimielin valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 15.6.2017 henkilöitä uuden maakunnan vastuuvalmistelijoiden tehtäviin. Valitut henkilöt suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Määräaikaan mennessä työtehtäviin haki 40 henkilöä, ja hakemuksia saapui kaikkiaan 52 kappaletta. Haku oli suunnattu uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden liikkeen luovutuksen kohteena oleville henkilöille. Vastuuvalmistelijoiden tehtäviin valitut henkilöt pysyvät… Lue lisää

Selvitys: Uudet maakunnat sopeuttavat talouttaan alusta alkaen

Sote-kustannusten huono ennakoitavuus sekä ikääntymisen vaikutukset kustannusten kasvuun siirtyvät 1.1.2019 kunnilta uusien maakuntien haasteiksi. Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa.  Arvio tukee valtioneuvoston sote-ja- maakuntauudistukselle asetettua tavoitetta hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla eurolla. Maakunnittain menojen kasvun hidastumis-… Lue lisää

Maakuntahallitus asetti sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen toimielimen

Maakuntahallitus on asettanut sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen. Maakuntahallitus päätti, että väliaikainen valmistelutoimielin voi aloittaa työnsä epävirallisesti niin pian kuin mahdollista jo ennen voimaanpanolaissa mainittua määräaikaa. Voimassa olevan aikataulun mukaisesti maakunnat aloittaisivat toimintansa juridisesti 1.7.2017, mutta viime aikojen valtakunnan tason keskusteluissa on noussut esille, että väliaikaishallinnon aloituspäivä voi siirtyä 1–2 kuukaudella. Väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksiä… Lue lisää

Uudelleen haku maakunnan valmisteluun liittyvästä taloushallinnon tehtävästä

Etelä-Pohjanmaan SOTE- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe etenee kohti väliaikaishallintoa. Lakien voimaan tultua (1.7.2017) maakuntaa johtaa väliaikainen valmistelutoimielin maakuntavaltuuston järjestäytymiseen (3/2018) saakka. Väliaikaishallinto tarvitsee tuekseen riittävää resursointia ja asiantuntijuutta eli uuden maakunnan valmistelukoneiston. Avaamme haun uudelleen Etelä-Pohjanmaan rakentamiseen liittyvään taloushallinnon tehtävään 22.5–31.5.2017 väliselle ajalle. Kyseistä valmistelutehtävää voivat hakea uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden liikkeenluovutuksen kohteena olevat henkilöt. Tehtävään… Lue lisää