Uutiset

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke etsii pilotoinnista kiinnostuneita kuntia lapsiystävälliseen toimintakulttuurin luomiseen

Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan alueen lasten ja perheiden asioista vastaavat kuntien viranhaltijat, alueiden LAPE-ryhmät, johtoryhmät, lautakunnat, kunnanvaltuustot

Ajalla: 10/2017–10/2018

Pilottien kanssa tutustutaan/kokeillaan mm.

  • Lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta lisäävän toimintakulttuurin muutoksen sekä osallisuuden vahvistamista
  • Piloteissa kokeillaan Lapsivaikutusten arviointi -toimintamalleja (LAVA) erilaisissa lapsiin kohdistuvissa päätöksentekoprosesseissa
  • Välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin (pilottien loppuvaiheessa)

Kehittämiskokonaisuus kytkeytyy ja sopii hyvin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tekoprosesseihin.

Ilmoittautumiset 30.8.2017 mennessä.

Yhteydenotot ja lisätiedot (huomioiden loma-aika heinäkuu)
Hanketyöntekijä (toimintakulttuurin muutos)
Auli Romppainen p. 044 425 5979
auli.romppainenat17pxseinajoki.fi

Hankekoordinaattori
Satu Mäki-Fossi p. 044 425 5606
satu.maki-fossiat17pxseinajoki.fi

Lisätietoa: 
* Lapsivaikutusten arviointi >>
* Lapsiystävällinen kunta >>
* EP LAPE-hankkeen nettisivut >>

Uutinen pdf-muodossa >>