Hallinto

Etelä-Pohjanmaan SOTE:n johtamisesta vastaavat SOTEMAKU-johtoryhmä, väliaikainen valmistelutoimielin, SOTEMAKU-ohjausryhmä, virkamiesryhmä, SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum ja työvaliokunta.

SOTEMAKU-johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja sovittaa yhteen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua yhteistyössä ohjausryhmän ja kuntajohtajafoorumin kanssa. Lisäksi se tukee uudistusta valmistelevien työryhmien työskentelyä ja hakee maakunnan yhteisiä ratkaisuja uudistuksen valmistelussa. Ryhmän puheenjohtaja on Esko Lehtimäki ja varapuheenjohtaja Kai Pöntinen.

SOTEMAKU-johtoryhmän kokousmuistiot ja jäsenet.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksiä maakunnan puolesta laissa mainittujen tehtävien osalta ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka. Toimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa eivätkä he ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia, vaan vastaavat maakunnan perustamisen täytäntöönpanon valmistelusta ja maakunnan yleisestä edusta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousmuistiot ja jäsenet >>

SOTEMAKU-ohjausryhmä

SOTEMAKU-ohjausryhmä ohjaa ja valvoo sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua toimien vuorovaikutuksessa SOTEMAKU-johtoryhmän ja SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumin kanssa. Ryhmä huolehtii osaltaan uudistuksen etenemisestä oikeassa aikataulussa, valtakunnalliset linjaukset huomioiden.

SOTEMAKU-ohjausryhmän kokousmuistiot

Kokousmuistio 12.5.2017
Kokousmuistio 24.3.2017

Kokousmuistio 18.11.2016

SOTEMAKU-ohjausryhmän kokousmateriaalit

Kokous 12.5.2017
Ajankohtaiskatsaus
VATE
Riina Nevamäki: Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne 12.5.2017

Kokous 24.3.2017
Ajankohtaiskatsaus

Kokous 18.11.2016
Esiselvitysvaiheen toimintasuunnitelma 2016-2017

Ei Tapahtumia

SOTEMAKU-ohjausryhmän jäsenet

Alajärvi
Antti Joensuu
Sari Palmu
Vesa Koivunen

Alavus
Jari Kortesmäki
Lasse Anttila
Pekka Ala-Mäenpää

Evijärvi
Juha Alkio
Terhi Kultalahti
Teemu Kejonen

Ilmajoki
Martti Mannersuo
Ahti Ranto
Seppo Pirttikoski

Isojoki
Esa Saarinen
Jukka Vainionpää
Linda Leinonen

Isokyrö
Mirva Mäki-Rammo
Miko Heinilä
Eino Toivola

Karijoki
Arja Harjunpää
Timo Hautaviita
Marko Keski-Sikkilä

Kauhajoki
Lasse Hautala
Heikki Santala
Keijo Kuja-Lipasti

Kauhava
Janne Sankelo
Ville Virrankoski
Markku Lumio

Kuortane
Teppo Toivola
Annu Ridanpää-Taittonen
Pentti Turunen

Kurikka
Anna-Maija Koskela
Rami Ala-Nisula
Anna-Kaisa Pusa

Lappajärvi
Juhani Laasanen
Hannu Kuoppala
Tuomo Lehtiniemi

Lapua
Esa Rintala
Lasse Rajala
Ahti Latvala

Seinäjoki
Kimmo Heinonen
Pasi Kivisaari
Jorma Rasinmäki
Aarne Heikkilä

Soini
Mikko Källi
Juha-Pekka Keisala
Juha Viitasaari

Teuva
Sakari Varala
Esko Lehtimäki
Veli Nummela

Vimpeli
Seppo Tuomisalo
Marja-Leena Laakso
Anita Paavola

Ähtäri
Heimo Pirttimäki
Risto Harju
Jarmo Pienimäki

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Merja Uusitalo
Jouni Nummi

Etelä-Pohjanmaan liitto
Lasse Anttila
Asko Peltola

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Liisa Lähdesmäki
Aulis Ranta-Muotio
Jaakko Pihlajamäki

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö – Aksila
Matti Rekiaro

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus – SONet BOTNIA
Arto Rautajoki

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Marja-Riitta Vest, Kehitys- ja strategiapäällikkö

SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä
Ryhmän jäsenet tarkentuvat myöhemmin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Mika Soininen, ylijohtaja
Anders Östergård, johtaja (liikenne)
Aulis Rantala, johtaja (ympäristö)

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Leena Tuohimaa-Kari, johtaja

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Setälä Harri, pelastusjohtaja

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO RY
Jarmo Lusa (Talentia)
Leena Mäkirintala (Lääkärikartelli)
Sanna Puumala
Eeva Kopposela

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO RY
Jarmo Latvala (Tehy)
Marita Säynäjoki (Super)
Mikko Koivuluoma

KUNTA-ALAN UNIONI RY
Reijo Keski-Hynnilä (JHL)
Marja Niemi (JYTY)
Hannu Puranen
Jouko Huhta-Halkola

Pardia
Esa Isosaari
Jukka Saari

Esittelijät
Seppelvirta Heli, muutosjohtaja
Harri Jokiranta, projektinjohtaja
Johanna Sorvettula, konsernimuutosjohtaja

Sihteeri
Miska Kaihlamäki, Etelä-Pohjanmaan sote-uudistus

SOTEMAKU Kuntajohtajafoorum vastaa sote- ja maakuntauudistuksen sekä kuntien toiminnan yhteensovittamisesta.

Kokousmuistiot

Kokousmuistio 13.10.2017
Kokousmuistio 16.8.2017
Kokousmuistio 9.6.2017

Kokousmuistio 3.5.2017

Kokousmuistio 29.3.2017
Kokousmuistio 22.2.2017
Kokousmuistio 13.12.2016
Kokousmuistio 11.10.2016

Kokousmateriaalit

Kokous 13.10.2017
Asko Peltola: Ajankohtaiskatsaus >>
Jari Hakala: Kuntaprojektin tilannekatsaus >>
Mikko Tanhuamäki: Tukipalvelut >>

Kokous 3.5.2017
– Marko Rossinen: Etelä-Pohjanmaan yhteispalvelu
– Johanna Sorvettula ja Heli Seppelvirta: Ajankohtaista
– Etelä-Pohjanmaan muutosvisio: Hyvän elämän Etelä-Pohjanmaa

Kokous 11.10.2016
– Tilannekatsaus Heli Seppelvirta
– Tilannekatsaus Harri Jokiranta

SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumin kokoukset

Ohessa näet Etelä-Pohjanmaan sote-uudistukseen liittyvät tulevat tapahtumat.

Päiväys ja aika Tapahtuma Avainsanat
12/12/2017
09:00 - 12:00
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum
Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C, Seinäjoki
kuntajohtajafoorum
09/02/2018
09:00 - 12:00
SOTEMAKU-kuntajohtajafoorum
Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C, Seinäjoki
kuntajohtajafoorum

 

 

SOTE maakunnallinen asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmä tukee maakunnallisen soten valmistelua ja asiantuntijaryhmän jäsenten tehtävänä on informoida taustayhteisöjään sote- ja maakuntavalmistelusta. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on sote-järjestäminen ja sote-tuotanto asioiden valmisteluun liittyvien kysymysten ja asioiden käsittely.

Kokoukset

Kokous 25.10.2017
Muistio >>
Esitys: Ajankohtaiskatsaus >>

 

 

Virkamiesryhmän jäseniä ovat SOTEMAKU-johtoryhmässä mukana olevat virkajohtajat sekä neljä edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden kuntayhtymien sekä Seinäjoen ja Lapuan sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiesjohdosta. Virkamiesryhmä valmistelee asiat SOTEMAKU-johtoryhmälle.

Virkamiesryhmän kokousmuistiot ja jäsenet.

Työvaliokunta valmistelee asiat Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ohjausryhmälle. Työvaliokunnassa toimivat nykyisten yhteistoiminta-alueiden edustajat, Lapuan ja Seinäjoen sote-edustajat sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalveluiden kuntayhtymän edustajat. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluu sosiaalialan edustajia niiltä yhteistoiminta-alueilta, joilla sosiaalipalvelut eivät ole mukana kuntien yhteistoiminta-alueessa.

Työvaliokunnan kokousmuistiot

Kokousmuistio 21.6.2017
Kokousmuistio 19.5.2017

Kokousmuistio 20.4.2017
Kokousmuistio 13.3.2017

Kokousmuistio 24.2.2017
Kokousmuistio 13.1.2017

Kokousmuistio 9.12.2016
Kokousmuistio 15.11.2016
Kokousmuistio 14.10.2016

Kokousmuistio 23.9.2016
Kokousmuistio 8.9.2016 (korjattu 1 §)
Kokousmuistio 15.6.2016
Kokousmuistio 24.5.2016
Kokousmuistio 4.5.2016
Kokousmuistio 20.4.2016
Kokousmuistio 6.4.2016
Kokousmuistio 8.3.2016
Kokousmuistio 5.2.2016 (korjattu 4 §)
Kokousmuistio 13.1.2016

Kokousmuistio 9.12.2015
Kokousmuistio 25.11.2015
Kokousmuistio 11.11.2015
Kokousmuistio 27.10.2015
Kokousmuistio 17.9.2015

 

Työvaliokunnan kokousmateriaalit

Työvaliokunnan kokous 21.6.2017
Heli Seppelvirta: Etelä-Pohjanmaan maakunta

Työvaliokunnan kokous 19.5.2017
Anneli Saarinen: Ikäihmisten palvelurakenne ja asiakasohjaus
Maria-Liisa Nurmi: Sote TKI esiselvitysraportti

Työvaliokunnan kokous 20.4.2017
Eija Ala-Toppari-Peltola: Lape muutosagentin tilannekatsaus
Harri Jokiranta: Ajankohtaista 20.4.2017
Kari Nuuttila
Maria-Liisa Nurmi: Sote tki
Päivi Saukko: Työsuunnitelma/Palvelurakenne/alatyöryhmät

Työvaliokunnan kokous 13.1.2017
Anna-Kaisa Pusa: Palvelurakennetyö
Eija Ala-Toppari-Peltola: LAPE-tilannekatsaus
Harri Jokiranta: Palvelurakenteen maantiede
Tytti Luoto: Hallinto ja johtaminen

Työvaliokunnan kokous 9.12.2016
SOTE-uudistuksen ICT-työryhmä
Jarmo Haukilahti: Sosiaalihuollon tietojärjestelmät
Jarmo Haukilahti: Vanhojen tietojen arkistointi
Esitys ICT-selvitysraportti
ICT-selvitysraportti

Työvaliokunnan kokous 14.10.2016
Työryhmärakenne syksy 2016

Työvaliokunnan kokous 24.5.2016
Tarja Myllärinen 9.5.2016

Työvaliokunnan kokous 20.4.2016
Etelä-Pohjanmaan SOTE projektisuunnitelma 2016-2018 (luonnos)

Työvaliokunnan kokous 9.12.2015
Projektin työsuunnitelma – hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 4.12.2014
Esitys laatutyöryhmästä

Työvaliokunnan kokous 25.11.2015
Projektin työsuunnitelma 26.11.2015

Työvaliokunnan kokous 11.11.2015
Ikääntyneiden kuntoutuksen selvitys Etelä-Pohjanmaalla – diaesitys
Ikääntyneiden kuntoutuksen selvitys Etelä-Pohjanmaalla – raportti

Työvaliokunnan jäsenet

Harri Jokiranta, projektinjohtaja (pj.)
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Piia Aro, perusturvajohtaja
Lapuan kaupunki

Tero Järvinen, toimitusjohtaja Kuusiolinna Terveys Oy
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Seppo Kangas, johtava hygieenikko
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Kirsti Kähärä, terveyspalvelujohtaja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Harri Lintala, tulosaluejohtaja (sosiaalityö)
Seinäjoen kaupunki

Tytti Luoto, sosiaalijohtaja
Ilmajoen kunta

Vesa Maunuksela, pääluottamusmies / Tehy
Henkilöstön edustaja

Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Maria-Liisa Nurmi, kuntayhtymän johtaja
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

Tuula Peltoniemi, erityisasiantuntija
SOSTE ry

Tanja Penninkangas, peruspalvelujohtaja
Järvi-Pohjanmaan perusturva

Antti Perkkalainen, kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hannu Puolijoki, johtajaylilääkäri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Raija Ranta, kansliapäällikkö-toimialajohtaja
Seinäjoen kaupunki

Hannele Ridanpää, kuntayhtymän johtaja
JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Minna Sillanpää, toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan yrittäjät

Päivi Saukko, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lasse Anttila
Ohjausryhmän puheenjohtaja

Miska Kaihlamäki (siht.)
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Kuntajohtajafoorum vastaa sote-uudistuksen ja kuntien yhteensovittamisesta.

Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot

Kokousmuistio 20.9.2016
Kokousmuistio 12.7.2016
Kokousmuistio 10.5.2016
Kokousmuistio 5.4.2016
Kokousmuistio 29.1.2016
Kokousmuistio 1.12.2015
Kokousmuistio 5.11.2015
Kokousmuistio 1.10.2015

Kuntajohtajafoorumin kokousmateriaalit

Kuntajohtajafoorumin kokous 20.9.2016
Anne Sormunen: HYVE 2018 OHJELMA

Kuntajohtajafoorumin kokous 10.5.2016
Ilkka Luoma: Etelä-Pohjanmaan maakunnan kuntajohtaja-tapaaminen, Seinäjoki 10.5.
Sinikka Salo: Sote-uudistus ja muutostuki 9.5.2016
Harri Jokiranta: Katsaus 10.5.2016

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / perussopimus (luonnos)

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / perussopimus 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelma

EP-SOTE tarkennettu projektisuunnitelma Ohjausryhmä 20.5.2016
EP-SOTE tarkennettu TA 2016
EP-SOTE kuntalaskutus 2016 (Ohjausryhmä 20.5.2016)

Kuntajohtajafoorumin kokous 5.4.2016
Ajankohtaiskatsaus 5.4.2016

Kuntajohtajafoorumin kokous 29.1.2016
Valtuustoinfo
Kansallinen tilannekatsaus

EPSOTE tilannekatsaus

Kuntajohtajafoorumin kokous 1.12.2015
Projektin työsuunnitelma 26.11.2015

Kuntajohtajafoorumin jäsenet

Jorma Rasinmäki, Seinäjoki (pj.)
Vesa Koivunen, Alajärvi
Pekka Ala-Mäenpää, Alavus
Teemu Kejonen, Evijärvi
Seppo Pirttikoski, Ilmajoki
Linda Leinonen, Isojoki
Eino Toivola, Isokyrö
Viljo Kurvinen, Karijoki
Keijo Kuja-Lipasti, Kauhajoki
Markku Lumio, Kauhava
Pentti Turunen, Kuortane
Juha Luukko, Kurikka
Tuomo Lehtiniemi, Lappajärvi
Arto Lepistö, Lapua
Stefan Sundberg, Soini
Veli Nummela, Teuva
Anita Paavola, Vimpeli
Jarmo Pienimäki, Ähtäri
Harri Jokiranta, Projektinjohtaja (siht.)

Ohjausryhmä vastaa Etelä-Pohjanmaan SOTEn poliittisesta ohjauksesta ja päätöksenteosta.

Ohjausryhmän kokousmuistiot

18.11.2016
Kokousmuistio 18.11.2016

23.9.2016
Kokousmuistio 23.9.2016

20.5.2016
Kokousmuistio 20.5.2016

26.2.2016
Kokousmuistio 26.2.2016

4.12.2015
Kokousmuistio 4.12.2015

6.10.2015
Kokousmuistio 6.10.2015
Osallistujat 6.10.2015

26.3.2015
Kokousmuistio 26.3.2015
Osallistujat 26.3.2015

Ohjausryhmän kokousmateriaalit

Ohjausryhmän kokous 23.9.2016

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
väliraportti, osa 1
väliraportti, osa 2

Ohjausryhmän kokous 20.5.2016
EP-SOTE tilannekatsaus 20.5.2016
EP-SOTE tarkennettu projektisuunnitelma
EP-SOTE tarkennettu TA 2016 (Ohjausryhmä 20.5.2016)
EP-SOTE kuntalaskutus 2016

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / perussopimus (luonnos)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / perussopimus
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelma

Ohjausryhmän kokous 26.2.2016
Muutettu TA-esitys 1.3.2016 alkaen
Kuntaosuudet 1.3.2016 alkaen
EPSOTE tilannekatsaus 26.2.2016

Ohjausryhmän kokous 4.12.2015
Projektin työsuunnitelma 26.11.2015
Ajankohtaiskatsaus 4.12.2015

Ohjausryhmän jäsenet

Puheenjohtaja, Lasse Anttila
Etelä-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen puheenjohtaja

I varapuheenjohtaja,Kimmo Heinonen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

II varapuheenjohtaja, Aulis Ranta-Muotio
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri EPSHP:n kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja

Alajärvi
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Sillanpää
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen

Alavus
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jorma Lamminmäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Alasaari
Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää

Evijärvi
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Alkio
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Terhi Kultalahti
Kunnanjohtaja Teemu Kejonen

Ilmajoki
Kunnanvaltuuston jäsen Reetta Kananoja
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Tuomikoski
Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski

Isojoki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pirjo-Liisa Ketola
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Vainionpää
Kunnanjohtaja Linda Leinonen

Isokyrö
Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Jaakko Rinta
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Pukkinen
Kunnanjohtaja Eino Toivola

Karijoki
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Arja Harjunpää
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Hautaviita
Kunnanjohtaja Viljo Kurvinen

Kauhajoki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen
Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tarja Tapanainen
Kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti

Kauhava
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Petri Salo
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Hakala
Kaupunginjohtaja Markku Lumio

Kuortane
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Satu Mäkelä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Annu Ridanpää-Taittonen
Kunnanjohtaja Pentti Turunen

Kurikka
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Mukkala
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhani Mäki
Vt. kaupunginjohtaja Juha Luukko

Lappajärvi
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Ahvenniemi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Elina Löytömäki
Kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi

Lapua
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pöntinen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teppo Ylitalo
Kaupunginjohtaja Arto Lepistö

Seinäjoki
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi
Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Aarne Heikkilä
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Soini
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala
Kunnanhallituksen jäsen Ari Alatalo
Kunnanjohtaja Stefan Sundberg

Teuva
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Lehtimäki
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi
Kunnanjohtaja Veli Nummela

Vimpeli
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Niemi
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso
Kunnanjohtaja Anita Paavola

Ähtäri
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heimo Pirttimäki
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Harju
Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki

Eskoo
Hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo

Etelä-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
EPSHP:n kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio
EPSHP:n kuntayhtymän hallituksen jäsen Marja-Liisa Riihimäki

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO RY
luottamusmies Jarmo Lusa (Talentia)
pääluottamusmies Leena Mäkirintala (Lääkärikartelli)

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO RY
pääluottamusmies Vesa Maunuksela (Tehy)
pääluottamusmies Marita Säynäjoki (Super)

KUNTA-ALAN UNIONI RY
pääluottamusmies Reijo Keski-Hynnilä (JHL)
pääluottamusmies Marja Niemi (JYTY)

Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö – Aksila
Ylilääkäri Matti Rekiaro

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus – SONet BOTNIA
Kehitysjohtaja Arto Rautajoki

Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi kuntajohtajafoorumin ja työvaliokunnan jäsenet.

Ohjausryhmä muodostettiin seuraavasti:

Jokainen maakunnan kunta nimesi 2 (Seinäjoki 3) luottamushenkilöedustajaa sekä kunnan-/kaupunginjohtajan ohjausryhmään. Kuntajohtajilla on vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä nimesi yhden (1) edustajan ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä nimesi kaksi (2) edustajaa ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö Aksila ja sosiaalialan osaamiskeskus Sonet Botnia nimesivät kumpikin yhden (1) asiantuntijajäsenen ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Henkilöstöjärjestöt nimesivät kolme (3) edustajaa ohjausryhmään. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Työvaliokunnan jäsenillä on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä nimesi keskuudestaan kolmihenkisen puheenjohtajiston, jossa on mandaatit Seinäjoen kaupungilla, maakunnan muilla kunnilla sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä.

Lue päätöksestä lisää: Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa 17.12.2014.