Jokaisessa maakunnassa toimii lape muutosagentti, jonka tehtävänä on koordinoida Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPE:n kokonaisuutta ja edistää sen tavoitteiden toteutumista maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan lape-muutosagenttina toimii YTM, KTM  Eija Ala-Toppari-Peltola.

Muutosagentti toimii paitsi maakunnallisen muutostyön verkostoijana, myös suhteessa sitä tukevaan kansalliseen ohjaukseen. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat maakunnan ja kuntien Lape-työryhmät ja -järjestöt.  Keskeistä muutosagentin työssä on osallistuminen maakunnan ja uusien kuntien palveluja ja yhteistyörakenteita luovien työryhmien työhön. Muutosagentti on osaltaan ollut laatimassa maakunnassa käynnistyneen Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeen ”Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja erityistason palveluiden uudistaminen” hankesuunnitelmaa ja toimii hankkeen toimeenpanossa kiinteässä yhteistyössä sitä toteuttavien hankekoordinaattorin ja hanketyöntekijöiden kanssa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE – Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma on maan hallituksen kärkihanke, jonka tarkoituksena on uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi, monialaiseksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien palveluympäristöön. Palveluiden painopistettä halutaan siirtää pois kalliista korjaavista toimenpiteistä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

STM:n, OKM:n ja THL:n ohjaaman Lape-kärkihankeen tavoitteena on koota nykyisiä hajanaisia lapsi- ja perhepalveluita laajaksi kokonaisuudeksi, joka käsittää paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon, myös varhaiskasvatuksen, koulun, oppilas- ja opiskeluhuollon sekä kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotyön palveluita. Yksittäisten palvelujen tasolla puhutaan mm. äitiys- ja lastenneuvolasta, lapsiperheiden kotipalvelusta, perhetyöstä, kasvatus- ja perheneuvonnasta, kouluterveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin tarjoamista palveluista, lasten, nuorten ja vanhempien tukemisesta esimerkiksi päihteisiin, väkivaltaan ja talouteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa, vanhemmuuden tukemisesta, vanhempien erotilanteen palveluista ja lastensuojelusta. Lape-muutosohjelma huomioi myös yksityiset palvelut ja järjestöjen toiminnan.

Muutostyön keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeudet ja etu, lasten, nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen sekä perheiden monimuotoisuuden huomioiminen. Muutosohjelmalla halutaan tarjota kunnille, maakunnille ja valtion viranomaisille välineitä tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen.

Yhdellä kuvalla kerrottuna: Lapsi- ja perhepalveluiden toimintakulttuuri uudistuu >>

Yhteystiedot

Eija Ala-Toppari-Peltola
Lape-muutosagentti (lapsi- ja perhepalvelut)
044 4255 415
eija.ala-toppari-peltolaat17pxseinajoki.fi