Etelä-Pohjanmaalla käynnissä olevia muita hankkeita:

 

Neuvokas perhe -hanke 2017-2018 >>

Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön lapsiperheiden elintapaohjauksessa – Etelä-Pohjanmaa mukana terveyden edistämisen kärkihankkeessa

 

VESOTE-hanke 2017-2018 >>

VESOTE-hanke (Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti): toimii hallituksen terveyden edistämisen kärkihankkeena ”Elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa” -sisältökokonaisuudessa.

 

Yhteinen keittiö -hanke 2017-2018 >>

Uusi toimintakulttuuri vahvistamaan osallisuuden kokemusta ja vähentämään yksinäisyyttä

 

PRO SOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa >>

Hanke keskittyy sosiaalityön laaja-alaiseen kehittämiseen ja sen tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden systemaattiseen ja pitkäjänteiseen edistämiseen kunnissa ja tulevissa maakunnissa sekä erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

 

Kansa-koulu-hanke – Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano >>

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. Valtakunnallisen hankkeen sivut löytyvät täältä >>