Työryhmät

Etelä-Pohjanmaan SOTE:n asiantuntijatyö tehdään työryhmissä.

Palvelurakenne-päätyöryhmä

pj. Päivi Saukko, Etelä-Pohjanmaan SOTE

Alatyöryhmät:

  • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
  • Ikäihmisten palvelut
  • Perhe- ja sosiaalipalvelut
  • Ympäristöterveydenhuollon palvelut

Organisaatio-päätyöryhmä

pj. Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan SOTE

Alatyöryhmät:

  • Hallinto ja johtaminen
  • Strategiatyö

Strategiset tukipalvelut

pj. Raija Ranta, Seinäjoen kaupunki

Tutkimus- ja kehittämisrakenne

pj. Maria-Liisa Nurmi, Kuussote

 

Viestintätyöryhmä laatii valmisteluprojektin viestintästrategian ja -suunnitelman sekä budjetin toimenpiteille, tekee suunnitelman viestinnän organisoitumisesta tulevassa sote-rakenteessa ja koordinoi projektin viestintää.

Työryhmän jäsenet

Hannele Koivisto, pj, kuntayhtymän johtaja, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Harri Jokiranta, projektinjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
Esko Kiviniitty, sosiaalijohtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Erna Hilli, talouspäällikkö, Järvi-Pohjanmaan perusturva
Kristiina Niemelä, vs. hoitotyön johtaja, Lapuan kaupunki
Krista Rintala, vs. viestintäpäällikkö, Seinäjoen kaupunki
Iina Åman, toimitusjohtaja, Tenho Yhtiöt Oy (Tuki- ja osaamiskeskus ESKOO:n edustaja)
Anita Huhtamäki, tiedottaja, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Juho Kuorikoski, tiedottaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Eva Blom, järjestöpäällikkö, Järjestötalo
Reijo Keski-Hynnilä Kunta-alan unioni/ JHL
Miska Kaihlamäki, asiantuntija-assistentti, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Työsuunnitelma 5.2.2016
Kick off 26.2.2016

Kokoukset

Muistio 20.9.2016

Muistio 9.8.2016

Muistio 10.6.2016
Viestintästrategia- ja suunnitelma (päivitetty)

Muistio 16.5.2016
Kokouskutsu / Asialista 16.5.2016

Budjetti 2016
Viestintästrategia ja -suunnitelma 10.5.2016

Muistio 20.4.2016
Viestintästrategia ja -suunnitelma (päivitetty)

Kokouskutsu/asialista 18.3.2016
Viestintästrategia ja -suunnitelma (luonnos)

 

Työryhmä kehittää ja suunnittelee ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja, asiakasohjausta ja tehostettua palveluasumista.

Työryhmän jäsenet

Anna-Kaisa Pusa, kuntayhtymän johtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, työvaliokunnan edustaja, pj.
Maria Nuotio, geriatrian ylilääkäri, EPSHP
Esa Mäkiniemi, ylilääkäri, kuntoutuksen tulosyksikkö, EPSHP
Pauliina Pippola, ylilääkäri, Seinäjoen kaupunginsairaala
Tarja Palomäki, ikääntyneiden palvelujohtaja, JIK- peruspaveluliikelaitoskuntayhtymä
Anneli Saarinen, ikäihmisten palveluiden tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
Marita Yli-Lahti, hoidon ja hoivan palvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue
Kati Mäkelä, ikäihmisten palvelujohtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Merja Latvala, perusturvajohtaja, Isokyrön kunta
Sirkka Eväsoja, vanhustyön johtaja, Lapuan kaupunki
Eila Runsala, kotihoidon johtaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Marita Säynäjoki, henkilöstön edustaja

Työsuunnitelma 26.2.2016

Kokoukset

Muistio 30.11.2016
   Liite 1: Matti Kotila, Erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikat
   Liite 2: Sami Länkimäki, Community Paramedic
Muistio 29.8.2016
Muistio 31.5.2016
Muistio 9.5.2016
Muistio_260416.pdf
Muistio_040416.pdf
Muistio_070316.pdf
Muistio_230216.pdf
Muistio_010216.pdf
Muistio_270116.pdf
Muistio_110116.pdf

Kotona asumista tukevat palvelut -alatyöryhmä

KA_Muistio_452016.pdf
KA_Muistio_252016.pdf
KA_Muistio_100316.pdf
KA_Muistio_190216.pdf
KA_Muistio__080416.pdf
KA_Muistio__230316.pdf

Asiakasohjaus -alatyöryhmä

AO_Muistio 27042016

Palveluasuminen -alatyöryhmä

PA_Muistio_22032016
PA_Muistio_26022016

Kokousajat: Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

Ei Tapahtumia

Visiona työryhmällä on terveyden edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Tavoitteena on asiakaslähtöinen prosessi, sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio, innovatiiviset ratkaisut sekä kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut.

Työryhmän jäsenet

Piia Aro perusturvajohtaja, Lapuan kaupunki, pj.
Hannele Koivisto kuntayhtymän johtaja, JIK
Hannu Puolijoki johtajaylilääkäri, Epshp
Marita Ylilahti hoidon ja hoivan palvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa
Erja Heikinniemi peruspalvelujohtaja, Kauhajoen kaupunki
Jutta Paavola sosiaalityön johtaja, Kuussote
Päivi Saukko sosiaalityön tulosaluejohtaja, Seinäjoen kaupunki
Heidi Ojala, vt. johtava ylilääkäri, Kaksineuvoinen
Tiina Perä johtava ylilääkäri, Seinäjoen kaupunki
Leena Mäkirintala Juko / Lääkärikartelli
Harri Jokiranta projektinjohtaja

Työsuunnitelma 26.2.

Kokoukset

Muistio Aikuisten johtoryhmä 27.6.
Muistio Aikuisten johtoryhmä 10.6.
Muistio aikuisten johtoryhmä 28.4
Kokousmuistio 24.2.2016
   Muistion liite 24.2.2016
   Alatyöryhmien jäsenet 24.2.2016
   Kokouskutsu 24.2.2016
   Kokousmateriaali 24.2.2016
Kokousmuistio 10.2.2016

Kokousajat: Aikuisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Ei Tapahtumia

Lasten, nuorten ja perheiden kasvun tukeminen -työryhmän tavoitteet:

  • Etelä-Pohjanmaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut vahvistavat hyvän lapsuuden rakentumista, vanhemmuutta tukien.
  • Yhteistä työtä tekemällä tarjotaan tukea ja apua lapsen ja nuoren kasvuympäristöön, asiakaslähtöisyys sekä asiakkaan palvelutarpeet huomioiden.

Työryhmän jäsenet

Luoto Tytti, Ilmajoki, sosiaalijohtaja, puheenjohtaja
Ala-Toppari-Peltola Eija, Kaksineuvoinen, sosiaalipalvelujen johtaja
Erkinheimo Tiina-Liisa, EPSHP, äitiyshuolto, ylilääkäri
Hyytinen Sari, Lapua, avoterveydenhuollon osastonhoitaja
Laakso Juhani, Seinäjoki, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon alueylilääkäri
Lamminen Johanna, Lapua, sosiaalipalvelujohtaja
Marttila Riitta, EPSHP, ylilääkäri, lastentaudit
Pajaniemi Janne, Seinäjoki, lastensuojelujohtaja
Palomäki Seppo, EPSHP, ylilääkäri, psykiatria
Penninkangas Tanja, Järvi-Pohjanmaa, peruspalvelujohtaja
Vesala Sari, Järvi-Pohjanmaa, perheneuvola, lapsioikeudelliset asiat
Taipale Minna, Seinäjoki, vammaispalvelujohtaja
Viitanen Matti, EPSHP, ylilääkäri
Yli-Hynnilä Ulla, Eskoo, asiantuntijapalveluiden esimies
Elise Lepistö, JIK, perheiden palvelujohtaja
Tarja Toivonen, LLKY, hoitotyönjohtaja
Kirsi Ylisaari, EPSHP, nuorisopsykiatri
Marja Niemi, Kunta-alan unioni / Jyty
Harri Jokiranta EP Sote, projektinjohtaja

Työsuunnitelma 5.2.2016

Kokoukset

Muistio/ Maakunnallisen LAPE-ryhmän kokous 7.10.2016

Muistio / työryhmien yhteiskokous 29.8.2016

Muistio / työryhmien yhteiskokous 15.8.2016

Muistio / työryhmien yhteiskokous 13.6.2016
   Liite: LAPE-maakuntakierros, Hanne Kalmari 2.6.2016
   Liite: LAPE-maakuntakierros, Maria Kaisa Aula 2.6.2016
   Liite: Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 13.6.2016
Muistio / työryhmien yhteiskokous 16.5.2016
Muistio / työryhmien yhteiskokous 20.4.2016
Muistio / työryhmien yhteiskokous 6.4.2016
Muistio 15.2.2016
   Diat – kokous 15.2.2016

Kootut palvelut

Tytti Luoto (pj.) sosiaalijohtaja,Ilmajoki
Tiina-Liisa Erkinheimo äitiyshuolto, ylilääkäri, EPSHP
Janne Pajaniemi lastensuojelujohtaja, Seinäjoki
Riitta Marttila lastentaudit, ylilääkäri, EPSHP
Sari Vesala perheneuvola, lapsioikeudelliset asiat, Järvi-Pohjanmaa
Seppo Palomäki psykiatria, ylilääkäri, EPSHP
Ulla Yli-Hynnilä asiantuntijapalveluiden esimies, Eskoo
Matti Viitanen ylilääkäri, EPSHP
Marja Niemi, Kunta-alan unioni / Jyty
Harri Jokiranta EP Sote, projektinjohtaja

Muistio / kootut palvelut 30.5.2016
Muistio / kootut palvelut 2.5.2016
Muistio / kootut palvelut 21.3.2016
   Diat / kootut palvelut 21.3.2016
Muistio / kootut palvelut 7.3.2016

Päivittäispalvelut

Tanja Penninkangas (pj.) peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa
Johanna Lamminen sosiaalipalvelujohtaja, Lapua
Sari Hyytinen avoterveydenhuollon osastonhoitaja, Lapua
Juhani Laakso koulu- ja opiskeluterveydenhuollon alueylilääkäri, Seinäjoki
Pia Salovaara (vara) vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä, Seinäjoki
Elise Lepistö perheiden palvelujohtaja, JIK
Tarja Toivonen hoitotyönjohtaja, LLKY
Eija Ala-Toppari-Peltola sosiaalipalvelujen johtaja, Kaksineuvoinen
Minna Taipale vammaispalvelujohtaja, Seinäjoki
Jutta Paavola sosiaalityön johtaja, Kuussote
Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Muistio / päivittäispalvelut 30.5.2016
Muistio / päivittäispalvelut 2.5.2016
Muistio / päivittäispalvelut 21.3.2016
   Diat / päivittäispalvelut 21.3.2016
Muistio / päivittäispalvelut 7.3.2016

Kokousajat: Lasten, nuorten ja perheiden kasvun tukeminen

Ei Tapahtumia

”Digitalisaatiota voi verrata autoon: Se muuttaa kaiken ja me hyödymme siitä!”

Työryhmän jäsenet

Kari Nuuttila, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY)
Jaakko Pihlajamäki, Matti Rekiaro ja Mirja Tuomiranta, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri;
Ari-Matti Saari, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo;
Maria-Liisa Nurmi (varalla Mikko Peltokangas), Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä;
Sirpa Tuomela-Jaskari (varalla Maija Hakala), Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue;
Terhi Haapala (varalla Anne Ylirinne), Kuntayhtymä Kaksineuvoinen;
Kristiina Niemelä, Lapuan kaupunki;
Paula Luoma (varalla Mika Mustikkamäki), Seinäjoen kaupunki;
Johanna Heino, JIK-Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä;
Tommi Ylimäki, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät;
Jarmo Latvala, KOHO/Tehy

Työsuunnitelma 23.2.2016

Kokoukset

Kokousmuistio 12.08.2016
Kokousmuistio 16.6.2016
Kokousmuistio 2.6.2016
   Liite 2.6.2016 / Fysiogeriatria
   Liite 2.6.2016 / Kari Nuuttila
   Liite 2.6.2016 / EP-sote-nykypalveluiden-perustiedot viimeisin
Kokousmuistio 25.5.2016
Kokousmuistio 10.5.2016
Kokousmuistio 28.4.2016
   Kokousaineisto – Grannas 28.4.2016
   Kokousaineisto – työsuunnitelma 28.4.2016
Kokousmuistio 21.4.2016
Kokousmuistio 12.4.2016
Kokouskutsu/asialista 24.3.2016
Muistio 16.3.2016
Muistio 9.3.2016

Linkit

Koottuja linkkejä

Kokousajat: Digiloikka

Ei Tapahtumia

Työryhmän jäsenet

Anna-Kaisa Pusa, puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Ari Pätsi, tietohallintojohtaja, tietohallinto EPSHP
Arto Näsi tietohallintojohtaja, Seinäjoen kaupunki
Timo Turja atk-suunnittelija, Lapuan kaupunki
Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja, Eskoo
Teemu Haukilehto pääarkkitehti, tietohallinto EPSHP
Ismo Ala-Pantti, järjestelmäpäällikkö, tietohallinto Seinäjoen kaupunki
Jarmo Haukilahti, tietojärjestelmäsuunnittelija, tietohallinto EPSHP
Timo Lilja, pääsuunnittelija tietohallinto, EPSHP
Seija Peitso, talousjohtaja, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Paula Luoma, tietojärjestelmäasiantuntija, tietohallinto Seinäjoen kaupunki
Tuula Ristimäki, koordinaattori tietojärjestelmäarkkitehti, EPSHP
Harri Jokiranta projektinjohtaja, EPSOTE
Miska Kaihlamäki, asiantuntija-assistentti, EPSOTE

Työsuunnitelma 12.3.2016

Kokoukset

ICT_projektiryhmä_muistio_07112016
Muistio_14102016
Muistio_08092016
Muistio_17062016
   Liite_2_17062016/tilannekatsaus
   Liite_3_17062016/Tiedote
Muistio_30052016
   liite_2_Projektisuunnitelma v 0 5
   Liite_4_30052016/Tietojohtaminen_kysely
   Liite_5_30052016/Johtamisen_viitearkkitehtuuri
   Liite_6_30052016/tietohallinnon prosessit ja arkkitehtuuri tilanne 30 5 2016
   Liite_7_30052016/työvaliokunnan_päätöksiä
Muistio 29.4.2016

Kokousajat: ICT

Ei Tapahtumia

Taustatietotyöryhmä

  • Kartoittaa ja tuottaa taustatietoa Etelä-Pohjanmaan SOTE:n valmistelua varten
  • Mallintaa tietotuotannon rakenne- ja toimintamallin Etelä-Pohjanmaan SOTE:n toimintaan sekä valitsee mittarit ja avainindikaattorit tukemaan uudistusta

Työryhmän jäsenet

Maria-Liisa Nurmi, puheenjohtaja, Kuntayhtymän johtaja / Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Anne Alavillamo, Taloussuunnittelija / Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, sihteeri
Arto Rautajoki, Kehitysjohtaja / Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus
Matti Rekiaro, Toimintayksikön johtaja / Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö
Terhi Haapala, Henkilöstö- ja hoitotyön johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Erkki Välimäki, kehittämisjohtaja / Seinäjoen kaupunki
Aino Ylitalo, avohuollon palveluvastaava /  Järvi-Pohjanmaan perusturva
Katriina Salo, Kehittämissuunnittelija / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Teemu Puolijoki, Kehitysjohtaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Marko Rossinen, Kunta-asiamies / Etelä-Pohjanmaan liitto
Harri Jokiranta, Projektinjohtaja

Työsuunnitelma 26.2.2016

Kokoukset

Muistio 7.10.2016
    Liite: Data-analyysi ja sote-palvelut, Jussi Rasku
Muistio 2.9.2016
   Liite: Tiedolla johtaminen Eksotessa, Katja Klemola
Muistio 6.6.2016
   Liite: Keski-Suomen sote 2020 -hanke, Marja Heikkilä
   Liite: Ehdotus Keski-Suomen sote kehittämistoiminnan uudesta rakenteesta, Raili Haahki
Muistio 23.5.2016
   Liite: Sote-palvelujen toimintaympäristöä kuvaavat indikaattorit, Marko Rossinen
Muistio 8.4.2016
Muistio 26.2.2016
   Mari Väänänen: Paikkatiedon mahdollisuudet (26.2.2016)
Muistio 4.2.2016

Aineistot

Sote-tuloksellisuusmittarointia / Vaikuttavuus- ja kustannustieto-alaryhmän kuulumisia
Neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläisen esitys 3.2.2016: Luulolla vai tiedolla johtamaan tulevaisuuden soten haasteissa
Sosiaali- ja terveysministeriön raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas ohjaus
Hyvinvointia ja sosiaalialaa koskevan alueellisen tietotuotannon työsuunnitelmien yhteenveto ja kehittämisehdotukset Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Linkit

Kansa-koulu -hanke
Etelä-Pohjanmaan liiton tilastosivut

Kokousajat: Taustatieto

Ei Tapahtumia

Työryhmän jäsenet

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja, EPSHP
Katri Heikkilä, sisäisen tukipalvelun johtaja, LLKY
Erna Hilli, talouspäällikkö, Järvi-Pohjanmaa
Aaro Honkola, rahoitusjohtaja, Seinäjoki
Miia Kiviluoto, talousjohtaja, EPSHP
Päivi Luhtala-Sipilä, talouspäällikkö, Lapua
Anna-Kaisa Pusa, kuntayhtymän johtaja, Kaksineuvoinen/kaupunginjohtaja, Kurikka
Seija Peitso, talousjohtaja, Kaksineuvoinen
Arto Saarela, talousjohtaja, JIK
Seija Ylitalo, talouspäällikkö, Eskoo
Maria-Liisa Nurmi, kuntayhtymän johtaja, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Jari Kivimäki, JHL
Harri Jokiranta, projektinjohtaja, Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Kiinteistöt ja tilat -alatyöryhmä

Anna-Kaisa Pusa, kuntayhtymän johtaja, Kaksineuvoinen/kaupunginjohtaja, Kurikka
Jussi Aittoniemi, kaupunginarkkitehti, Seinäjoki
Jari Hakala, tukipalvelujen toiminta-aluejohtaja, EPSHP
Timo Hakala, kiinteistöpäällikkö, Eskoo
Katri Heikkilä, sisäisen tukipalvelun johtaja, LLKY
Timo Ketola, tilapalvelupäällikkö, Alajärvi/Järvi-Pohjanmaa
Marko Kilpeläinen, tekninen johtaja, Kurikka/JIK
Tuula Kuisti, talousjohtaja, Lapua
Hannu Ristaniemi, toimitusjohtaja, Kauhava/Kaksineuvoinen
Timo Myllymäki, tekninen johtaja, Alavus

Talous-alatyöryhmä

Miia Kiviluoto, talousjohtaja, EPSHP (pj.)
Katri Heikkilä, sisäisen tukipalvelun johtaja, LLKY
Erna Hilli, talouspäällikkö, Järvi-Pohjanmaa
Aaro Honkola, rahoitusjohtaja, Seinäjoki
Päivi Luhtala-Sipilä, talouspäällikkö, Lapua
Seija Peitso, talousjohtaja, Kaksineuvoinen
Tiina Tarkkanen, laskentapäällikkö, JIK
Seija Ylitalo, talouspäällikkö, Eskoo
Arja Väliaho, talousjohtaja, Ähtäri
Nina Ritvanen, taloussuunnittelija, EPSHP (siht.)

Taloustyöryhmän muistio 18.5.2016
Taloustyöryhmän muistio 4.5.2016
Taloustyöryhmän muistio 27.4.2016
Taloustyöryhmän muistio 19.4.2016
Taloustyöryhmän muistio 12.4.2016
Taloustyöryhmän muistio 7.4.2016
Taloustyöryhmän muistio 1.4.2016

Kokousajat: Kiinteistöt-tila-talous

Ei Tapahtumia

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteisen Viestintä ja osallisuus -ryhmän jäsenet ja kokousmuistiot ovat luettavissa maakuntauudistuksen sivuilla.

Kokousajat: viestintä

Ei Tapahtumia

Laatutyöryhmä tukee palveluprosessien mallinnusta ja mittariston rakentamista. Käytössämme on IMS-järjestelmä, johon saadaan dokumentoitua yhteen järjestelmään kaikki luodut prosessit.

Työryhmän jäsenet

Nummi Jouni pj., kuntayhtymän johtaja Eskoo
Aho-Koivula Maija laatupäällikkö EPshp
Kananoja Reetta laatusuunnittelija, JIK
Kojola Marita hoitotyön johtaja Seinäjoki
Lahdensuo Katri osastonhoitaja, Lapua
Lusa Jarmo, henkilöstön edustaja Juko
Niemelä Tua vastaava ohjaaja Ilmajoki
Tuomela-Jaskari Sirpa sosiaalipalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa
Ylirinne Anne laatupäällikkö Kaksineuvoinen
Uusihauta Eija-Riitta siht., laatupäällikkö Eskoo
Jokiranta, Harri projektinjohtaja

Kokoukset

Muistio 25.11.2016

Muistio 28.9.2016

Muistio 16.8.2016

Muistio 23.5.2016
Muistio 18.4.2016
   Liite 18.4.2016

Kokousajat: Laatu

Ei Tapahtumia