Sote- ja maakuntauudistusta on esivalmisteluvaiheessa valmistellut Etelä-Pohjanmaalla useita kymmeniä työryhmiä. Työryhmissä on ollut mukana lähes 600 henkilöä muutoksessa mukana olevista organisaatioista.

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta pitää sisällään kuvauksen uuden maakunnan rakenteesta ja tehtävistä, ja se perustuu noin 50:n esivalmisteluvaiheessa uudistusta valmistelleen työryhmän loppuraportteihin. Ehdotus toimii uudistuksen jatkovalmistelun pohjana. Myös yksittäisten SOTE-työryhmien raportteihin voi tutustua tällä sivulla.

Maakuntauudistustyöryhmien ja strategisten tukipalveluiden työryhmien raportteihin voi tutustua täällä >>

Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta

Ehdotus koostuu  kolmesta seuraavasta osiosta:

Aluekehitys, loppuraportti >>

Strategiset tukipalvelut, loppuraportti >>

Sote-loppuraportti 2017 >>

Sote-työryhmien raportit

Palvelurakenne-ryhmät

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut -raportti >>

Päivystys-raportti >>

Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut -raportti >>

Vuodeosastot-raportti >>

Lääketieteelliset tukipalvelut -raportti >>

Suun terveydenhuolto -raportti >>

Operatiivinen toiminta -raportti >>

Työterveyshuolto-raportti >>

Ikäihmisten palvelut -raportti >>

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -raportti >>

Asumispalvelut-raportti >>

Asiakasohjaus-raportti >>

Toimiva kotihoito -raportti >>

Kotikuntoutus -raportti >>

Omaishoidon vahvistaminen -raportti >>

Ikäpalvelut ICT -raportti >>

Perhe- ja sosiaalipalvelut -raportti >>

Toimintakulttuurin muutos -raportti >>

Perhekeskustoimintamalli-raportti >>

Erityis- ja vaativan tason palvelut -raportti >>

Vammaispalvelut-raportti >>

Aikuisten palvelut -raportti >>

Ympäristöterveydenhuollon raportti >>

Organisaatio-ryhmät

Hallinto ja johtaminen -raportti >>

Strategiatyö >>

Tutkimus- ja kehittämisrakenne -raportti >>

Muutostyö ja koulutus >>